Muzej slovenske osamosvojitve

Kolofon

Fotografije na vstopni strani (muzej-slovenske-osamosvojitve.si) in na strani O muzeju / Poslanstvo in vizija (muzej-slovenske-osamosvojitve.si/o-muzeju):

  1. Demokratizacija družbenega in političnega življenja (foto: Tone Stojko)
  2. Demosova vlada pod vodstvom Lojzeta Peterleta (foto: Tone Stojko)
  3. Osamosvojitvena vojna (foto: Nace Bizilj)
  4. Razglasitev samostojne Slovenije 26. 6. 1991 (foto: Nace Bizilj)


je za reprodukcije posodil Muzej novejše zgodovine Slovenije. Originale hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana.

Razglednica vojašnice na strani O muzeju / Stavba (muzej-slovenske-osamosvojitve.si/o-muzeju/stavba) je objavljena z dovoljenjem gospoda Zmaga Tančiča. Umetnostnozgodovinski opis stavbe je povzet po: Igor Sapač, Franci Lazarini, Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem, Ljubljana 2015.