Muzej slovenske osamosvojitve

Muzej slovenske osamosvojitve

Muzej slovenske osamosvojitve je ustanovila Vlada Republike Slovenije s sklepom 4. marca 2021, v sodnem registru pa je bil javni zavod registriran 16. avgusta 2021.

Muzej je bil ustanovljen s ciljem, da se na enem mestu zbira, ohranja in preučuje premično kulturno dediščino vezano na osamosvojitev in nastanek samostojne in neodvisne Republike Slovenije ter prezentira muzealije, s tem povezana znanja in vrednote ter zgodovinski čas konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let. Svoje poslanstvo bo izvrševal samostojno ali v sodelovanju z obstoječimi slovenskimi in tujimi muzeji ter deležniki.

 

Demokratizacija družbenega
in političnega življenja

Demokratizacija družbenega in političnega življenja v drugi polovici osemdesetih je podlaga in izhodišče za osamosvojitveni proces. Ob procesu JBTZ se je manifestiralo množično nezadovoljstvo, podpora spremembam; sprva kot protest proti kršitvam in slabemu upravljanju in z željo po več svobode, nato pa z oblikovanjem načrtov za prihodnost.

Demokratizacija družbenega in političnega življenja
Demosova vlada pod vodstvom Lojzeta Peterleta

Demosova vlada pod
vodstvom Lojzeta Peterleta

Demosova vlada pod vodstvom Lojzeta Peterleta

Demosova vlada pod vodstvom Lojzeta Peterleta je prevzela odgovornost za upravljanje s Slovenijo po demokratičnih volitvah 8. aprila 1990. Koalicijska vlada, v kateri so bili predstavniki novonastalih strank, je vključevala idejno-nazorsko raznorodne predstavnike slovenske družbe. Njeni cilji so bili vezani na demokratizacijo slovenske družbe, reševanje težavnega gospodarskega položaja ter vprašanje geostrateške umestitve Slovenije. Največji uspeh vlade je osamosvojitev in mednarodno priznanje Republike Slovenije.

Osamosvojitvena vojna

Z osamosvojitveno vojno je bila obranjena plebiscitarna odločitev, s katero se je velika večina prebivalcev Slovenije odločila za samostojno in neodvisno državo, za svojo državo, za Slovenijo. Odločenost, motiviranost, iznajdljivost in boljša organiziranost so bile ključne sestavine uspeha Teritorialne obrambe, slovenske vojske.

Osamosvojitvena vojna

Razstavo Jože Pučnik v spominu sodobnikov in zgodovinskem spominu si lahko ogledate med 3. oktobrom 2022 in 15. marcem 2023 v naših začasnih prostorih na Jamovi cesti 25 v Ljubljani.

V sklopu razstave bomo organizirali tudi pedagoške delavnice in znanstven posvet, na katerem bodo sodelovali nekateri najbolj ugledni akademiki in politiki, sodobniki Jožeta Pučnika.

Dobrodošli v Muzeju slovenske osamosvojitve

Muzej slovenske osamosvojitve, najnovejši državni muzej, se posveča prelomnim dogodkom, ki so oblikovali Slovenijo kot samostojno in neodvisno državo. Na ...

No event found!